Duffla jaargang 26 nr. 2

€ 2,00

26e jaargang, nr. 2
– Een Engelsman in Duffel. Het verhaal van Desmond Leader.

- Het waterzuiveringsstation: een duur geval.
Op 23 mei 1970 werd het station ingehuldigd.

- Het herderschap van Philippus van Hoeswinckel, 
Geboren in Antwerpen op 20 jan. 1605 uit een intellectuele familie. 

– De Kerkstraat: overzicht van de handelszaken al of niet verdwenen.
  

Aantal

26e jaargang, nr. 2

 – Een Engelsman in Duffel.
Het verhaal van Desmond Leader. Een Vlaamse vrouw trouwt met een Engelsman, een onwettig kind dat als ambulancier in WOII naar België kwam. Via omwegen belandde hij in Duffel. Hij maakte er kennis met Bertha. Wanneer hij op transport ging naar Engeland, volgde Bertha hem. Na enkele jaren keerden ze naar Duffel terug.
p. 45-49. Steven Van Camp

- Het waterzuiveringsstation: een duur geval.
Op 23 mei 1970 werd het station ingehuldigd. Voor Duffel was het onderhoud een zware dobber. Het beheer werd dan overgedragen aan Aquafin.
p. 50-58 Frank Keersmaekers: 50 jaar geleden

 

- Het herderschap van Philippus van Hoeswinckel,
Geboren in Antwerpen op 20 jan. 1605 uit een intellectuele familie. Eerst pastoor in Retie, dan in Kalmthout. Vanaf 1638: pastoor te Duffel Sint-Martinus en van de kapel. De kerk werd gerestaureerd en het interieur vernieuwd. Hij verfraaide ook de kapel. In 1647 werd de kapel geplunderd (nvdr. amper enkele maanden voor de definitieve vrede). De pastoor kwam ook in conflict met de toenmalige heer Floris van Merode. De pastoor is overleden in 1673. Waarschijnlijk is hij begraven in Tongerlo.

Los van het voorgaande deed zich een openbaring voor van de geest van Elisabeth De Vos: voor de tijdsgenoten vrij angstaanjagend.
p. 59-76 Greta Paschael:


– De Kerkstraat: overzicht van de handelszaken al of niet verdwenen.
p. 79-80. Frank Keersmaeckers

 

Duffla jg2602
8 Items