Duffla jaargang 24 nr. 1

€ 2,00

24e jaargang, nr. 1

- Willy Vandersteen: In 1959 werd hij ereburger van Duffel.

- De 18e-eeuwse ferrariskaart van Duffel.

- De geschiedenis van het Parkietenkoor (1968 tot heden)

– De viering van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil van Duffel in de jaren ’80.

– Wie was de moeder van Joannes De Haes (° te Duffel op 03-04-1649). Veel zoekwerk als gevolg van een slordige pastoor. 

- Het vrome Verleden (deel 6). Natuurverschijnselen werden uitgelegd  vanuit het volksgeloof. 

- 50 jaar geleden: een bescheiden aankondiging van Reynaers Aluminium opgericht in 1965.

- 50 jaar geleden werd er ook veel toneel gespeeld, met succes. De TV had nog geen grote opmars gemaakt.
 

Aantal

24e jaargang, nr. 1

- Willy Vandersteen: een Duffelaar in de kijker
In 1959 werd hij ereburger dankzij burgemeester Van Hamme. Hij werd ook ingeschakeld om de verkiezingen van 1970 voor de CVP goed te laten verlopen. De kaft van het drieluik over Duffel, een uitgave van KWB-Oost, werd door hem getekend.
p. 2-5. Frank Keersmaekers

 

- De 18e-eeuwse ferrariskaart van Duffel.

Ferraris, een artilleriegeneraal stelde aan de landvoogd  voor om een topografie van de Nederlanden te maken. Zo  krijgen we ook een idee over Duffel. De Ferrariskaart was natuurlijk een militair instrument.
p. 6-9. Steven Van Camp:

 

- De geschiedenis van het Parkietenkoor (1968 tot heden), p. 10-14.
De zangers van de avondmis van 19 uur. Overzicht van de vele, prachtige activiteiten van het koor: een hoogtepunt van presentatie in Duffel (musicals).
p. 10-14. Fred Floris-Tony Verschaeren:

– De viering van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil van Duffel in de jaren ’80.
In Duffel werd in 1987 de 350ste  verjaardag van de vinding van het beeldje gevierd. Een viering om u tegen te zeggen: te veel om op te noemen, maar allemaal de moeite waard.
p. 15-25 Gaston Gillis:

– Wie was de moeder van Joannes De Haes (° te Duffel op 03-04-1649).
Veel zoekwerk als gevolg van een slordige pastoor. Dit moet ons niet verwonderen. Voor 1800 werden de doopregisters opgesteld door de geestelijkheid; slechts verplicht vanaf het concilie van Trente. Met enkele decennia als marge vanaf 1600. Vanaf 1800 had men de gegevens van de burgerlijke stand en die waren nauwkeuriger.
p. 26-30 Willy De Haes:

- Het vrome Verleden (deel 6).
Natuurverschijnselen werden uitgelegd  vanuit het volksgeloof. Er was katholieke actie in alle geledingen. Superstitie of bijgeloof was voor velen een uitlaatklep. De bijbellezing werd niet gepromoot omdat men vreesde dat men het verkeerd zou begrijpen.
p. 31-35 Jeroom Laerte

 

 

- 50 jaar geleden: een bescheiden aankondiging van Reynaers Aluminium opgericht in 1965. Een bescheiden fabriekje. 50 jaar later een multinational.
p. 36-40 Het stond in de krant, Frank Keersmaekers

- 50 jaar geleden werd er ook veel toneel gespeeld, met succes. De TV had nog geen grote opmars gemaakt. Toneelstukken: drama’s, maar ook komedies. Een actrice stak eruit: Maria Van Herck.

Duffla jg2401
10 Items